Met de ISO 27001 & NEN 7510 hercertificering door de externe auditor BSI voldoet Huisartsendienst Nederland (HN) opnieuw aan de strenge normen voor informatiebeveiliging. Voor HN, een strategisch partner in de zorg sector, is het van essentieel belang dat haar klanten, medewerkers en andere partners kunnen vertrouwen op een veilige manier van informatieverwerking.

Doordat HN de beveiliging van haar informatie en de kwaliteit van haar dienstverlening altijd voorop stelt, is deze hercertificering een logisch gevolg. In 2016 is moeder MCB voor het eerst gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN 7510. Nu – drie jaar later – heeft MCB opnieuw de hercertificeringsaudit, uitgevoerd door BSI, met positief resultaat afgerond.

De scope (toepassingsgebied) van deze hercertificering van ISO 27001 & NEN 7510 betreft: het in zorgprojecten regisseren van onderzoeken en diagnosticeren van medische aandoeningen en hierover rapporteren.ISO 27001 en NEN 7510

ISO 27001:2013 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging management, gericht op het continue managen, beheren en verbeteren van informatiebeveiliging risico’s. De NEN 7510 is een vergelijkbare norm voor de zorg. Hierin worden met name aanvullende eisen gesteld rondom gezondheidsinformatie. De NEN 7510 is bedoeld voor zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. In 2019 heeft MCB, als een van de eerste partijen in Nederland, succesvol de transitie van NEN 7510:2011 naar NEN 7510:2017 uitgevoerd.