Huisartsendienst Nederland (Stichting DCT) is per 24 april 2019 geaccrediteerd.


 De accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en is vastgelegd in de RvA reglementen.