Een urinestriplezer leest niet alleen precies op het juiste moment af maar registreert de uitslagen ook automatisch. De doktersassistente kan weglopen tijdens de meting en naderhand de resultaten bekijken. Er zijn strips met 5, 8 en 10 testen en een aparte strip voor microalbumine.

urinestriplezer