CRP+Hb meter

Het is handig om de CRP waarde van de patiënt te kunnen vaststellen binnen de huisartsenpraktijk. De aangeboden apparatuur kan dit goed en eenvoudig doen; net zo goed als in een centraal laboratorium. Het antibiotica voorschrijf gedrag van de huisarts verandert en de patiënt (en de huisarts) zijn gerustgesteld. De geleverde uitslag zorgt voor uitsluitsel, iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Snelle, efficiënte diagnostiek passend binnen de NHG standaard ‘Acuut hoesten’ en de richtlijn ‘Acute buikpijn’. De doktersassistente voert de test uit in circa 5 minuten.

Afname kan ook bij de patiënt thuis plaatsvinden en als het bloed in de cuvet is gedaan kan die mee worden genomen naar de praktijk voor de meting.

Hba1c apparaat

Tijdens de kwartaal controle kan de praktijkondersteuner de HbA1c bepaling zelf uitvoeren. Simpel en even goed als in het centrale lab. Het is wetenschappelijk bewezen dat de invloed van dit samen meten op de patiënt een grotere impact heeft dan enkele dagen daarvoor door het laboratorium laten meten. Nu is de patiënt zich, ook in de relatie met de praktijkondersteuner, zich beter bewust van deze uitslag en de correlatie met de diabetes status.

iFOBT test

Voor huisartsen zijn afnamesetjes ter beschikking die het mogelijk maken de iFOBT test uit te voeren volgens de huidige gouden standaard (de Eyken methode).

Urinestriplezer

Het handmatig aflezen van urinestrips is uit den boze: de tijden en interpretaties kloppen meestal niet. Door dit eenvoudig te automatiseren worden er goede resultaten verkregen die ook nog goed worden vastgelegd. Voorts is het efficiënter omdat de doktersassistente kan weglopen tijdens de meting en naderhand naar de resultaten kan kijken.