Botdichtheidsmeting (DEXA-scan)

Botdichtheidsmeting (DEXA-scan)

Met een DEXA-scan bepalen we de botdichtheid van uw botten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lage dosis röntgenstraling. Door de botdichtheid van uw heup en lendenwervels te meten, zien we of er bij u sprake is van botontkalking. Tijdens het onderzoek maakt het apparaat ook een foto van de ruggenwervels wanneer u ouder dan 60 jaar bent (dit heet VFA ofwel wervelhoogtemeting). Hierop is te zien is hoe hoog de wervels zijn en of u gebroken wervels heeft.

Waarom dit onderzoek?

Botten bestaan voor een groot deel uit kalk. In de loop van het leven neemt bij iedereen de botdichtheid af. Dit wil zeggen dat er minder kalk in de botten achterblijft en dat de botten minder stevig worden. Als dit verlies te groot is spreken we van botontkalking of osteoporose. Bij botontkalking breken uw botter sneller dan normaal. Eetgewoontes, lichaamsbeweging, roken, medicijnen en vrouwelijke hormonen zijn factoren die de botontkalking beïnvloeden. Botontkalking kan goed worden behandeld, waardoor het risico op een breuk vermindert.

Met een VFA kunnen we zien of er bij u misschien al ongemerkt een wervelbreuk is opgetreden. Een wervelbreuk geeft vaak geen acute klachten, maar ook dit geeft een verhoogde kans op meer botbreuken in de toekomst.

Voorbereiding

Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen. Metalen ritssluitingen, gespen of andere metalen accessoires zoals sleutels, kleingeld of mobiele telefoons kunnen het onderzoek verstoren.

Wat neemt u mee?

• De ingevulde en door u gecontroleerde verwijsbrief van uw huisarts

• Een geldig legitimatiebewijs

Wat gaan we doen?

Voorafgaand aan het onderzoek worden uw gegevens, zoals naam, geboortedatum, lengte en gewicht genoteerd en gecontroleerd. Kledingstukken met metaal kunt u niet altijd aanhouden, een t-shirt en legging bijvoorbeeld wel. Zijn er bijzonderheden te melden over uw heup of rug (zoals breuken, protheses en/of aanwezigheid metaal, geeft u dit dan vooraf door aan de biometrist. U ligt tijdens dit onderzoek op een tafel. Met het röntgenapparaat wordt de botdichtheid gemeten van uw heup en lendenwervels. Wanneer u ouder dan 60 jaar bent wordt daarna nog een opname gemaakt van uw ruggenwervels om eventuele wervelfracturen op te sporen. Het onderzoek is niet pijnlijk.

De uitslag

Na afloop wordt er met de computer berekeningen gemaakt van de gemiddelde dichtheid van het bot in uw heup en lendenwervels. Dit wordt vergeleken met de normale waarde voor uw leeftijd en geslacht. Hieruit kan worden afgeleid of u botontkalking heeft en in welke mate. Ook kan uit de wervelhoogtemeting bepaald worden of er bij u wervels gebroken zijn en in welke mate. De bevindingen worden in het verslag aan uw huisarts gerapporteerd. Ongeveer drie weken na de meting krijgt u van de huisarts schriftelijk de uitslag en zo nodig wordt u gevraagd om een afspraak te maken voor een huisartsconsult.

Duur van het onderzoek

Het DEXA-onderzoek duurt niet langer dan 15 minuten.

Kosten van het onderzoek

De kosten voor dit eerstelijns diagnostisch onderzoek in opdracht van uw huisarts worden volledig vergoed en in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze komen echter wel ten laste van uw nog openstaande eigen risico*. Het maximale NZA-tarief voor 2023 voor een DEXA inclusief laterale DEXA (VFA) is € 194,76. Het kan dus zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager uitvalt dan vermeld. Het werkelijke tarief wordt immers bepaald door de afspraken die uw zorgverzekeraar met ons gemaakt heeft.

*De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering in 2023 blijft gelijk: € 385.

Zie voor meer informatie: https://osteoporosevereniging.nl/osteoporose/dexa-scan-en-vfa/ en https://www.thuisarts.nl/botontkalking