Oogonderzoek (OCT-scan)

Oogonderzoek (OCT-scan)

Optical Coherence Tomography (OCT) is een beeldvormende techniek, waarmee hoogresolutie-beelden gemaakt worden van structuren van het oog. De beelden geven een dwarsdoorsnede weer van het netvlies. Zo kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose.

Waarom dit onderzoek?

Een OCT-scan wordt onder andere gedaan bij:

-patiënten met risico op afwijkingen aan het centrale deel van het netvlies, de gele vlek (macula) (zoals maculadegeneratie, maculagat, macula pucker);

-patiënten met risico op afwijkingen aan de oogzenuw (zoals glaucoom).

Wat neemt u mee?

• De ingevulde en door u gecontroleerde verwijsbrief van uw huisarts

• Een geldig legitimatiebewijs

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan het afsprakenbureau via telefoonnummer 085-401 87 66 (op werkdagen, van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur). Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Wat gaan we doen?

Voorafgaand aan het onderzoek worden uw gegevens, zoals naam en geboortedatum genoteerd en gecontroleerd. Tijdens het onderzoek rust u met uw kin op een kinsteun en met uw voorhoofd tegen een voorhoofdsteun. Als u helemaal recht en goed zit, start de optometrist het onderzoek. Tijdens het onderzoek ziet u een groen kruis aan de kant van uw neus. U dient voor het onderzoek naar het groene kruis te blijven kijken en de ogen open te houden (niet knipperen zolang er piepjes klinken). Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel via de pupilopening in het oog op het netvlies. De verschillende structuren van het netvlies kaatsen dit licht vervolgens terug. Het gereflecteerde licht dat weer uit het oog komt, wordt opgevangen door het apparaat. Zo ontstaat een beeld van de dwarsdoorsnede van het netvlies.

Ook wordt er een fundusfoto van het netvlies genomen. Hierop zijn alle bloedvaatjes in het netvlies te zien. Een fundusfoto wordt gemaakt om te controleren op schade aan deze bloedvaatjes veroorzaakt door hoge bloedsuikergehaltes (diabetes). Uw ogen hoeven niet gedruppeld te worden voor dit onderzoek en het onderzoek is niet pijnlijk.

De uitslag

Na afloop worden de opnames beoordeeld en worden de bevindingen gerapporteerd in het verslag aan uw huisarts. Ongeveer drie weken na de meting krijgt u van de huisarts schriftelijk de uitslag en zo nodig wordt u doorverwezen voor verder onderzoek of behandeling door een optometrist of oogheelkundig specialist.

Duur van het onderzoek

Het OCT-onderzoek duurt niet langer dan 15 minuten.

Kosten van het onderzoek

De kosten voor dit huisartsenonderzoek wordt volledig vergoed en in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie: https://www.oogvereniging.nl/ en https://www.optometrie.nl/client